BITUMENMEMBRAAN

Rekening houdend met de noden van de markt en de klantenbehoeften in de verschillende Europese landen, produceren we (waterdichte) dakbedekkingsmaterialen volgens de voorgeschreven technische parameters.