Hotline
Onze gedragscode is ontworpen om een ​​kader te bieden voor het nemen van passende ethische beslissingen in een breed scala van omstandigheden. Het is echter niet mogelijk om alle situaties te behandelen en we raden u aan eventuele zorgen te melden en advies in te winnen als u niet zeker weet wat u moet doen. Het eerste dat u moet doen, is uw manager / supervisor raadplegen of met iemand van de HR-afdeling spreken. Als u zich zorgen blijft maken over hoe u verder moet gaan in een bepaalde situatie, of als u denkt dat er een beleidsschending is die in vertrouwen moet worden onderzocht, dient u contact op te nemen met de HOTLINE.
Welke problemen zijn het vermelden waard?:
Misbruik van bedrijfsmiddelen
Diefstal, omkoping of enige andere financiële of materiële stimulans of frauduleuze activiteit waarbij een werknemer van het bedrijf betrokken is
Machtsmisbruik, discriminatie, intimidatie of pesterijen of schending van mensenrechten
Andere ethische schendingen of schendingen van de lokale wetgeving of bedrijfsnormen die onder deze Code vallen.
Geen vergeldingsbeleid
TECHNONICOL moedigt medewerkers aan om hun mening te geven en oprechte zorgen of vragen te stellen over dit beleid. Het bedrijf tolereert geen enkele vorm van vergelding tegen werknemers die op eerlijke en integere wijze klachten indienen of zorgen melden.
Door een e-mail achter te laten, gaat u automatisch akkoord met het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens